Szkoła Podstawowa w Antoniach

Szkoła


Polska

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/ 2017 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Antoniach.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe 1 lutego - 14 lutego 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietna 2017r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

11.11.2016r. (środa)

01.01.2017r. (piątek)

06.01.2017r. (Trzech Król - środa)

03.05.2017r. (wtorek)

26.05.2017r. (Boże Ciało - czwartek)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002r.

31 października 2016r.

2 maja 2017r.

4 maja 2017r.

5 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

 

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2017r.Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka